Navier-Стокса тендемелердин жана Рейнолдс Транспорт сүйлөмдүн ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

Navier-Стокса барабардыкты суюк пакетин колдонулат көбүрөөк Newton экинчи мыйзам (F = млн) караганда, эч нерсе болуп саналат.

(Кээде Navier Стоукс караганда, массалык жана саламаттык сактоо мисал деп аталат.)

Рейнолдс транспорттук теоремасы материалдык бөлүнүүнү жана жергиликтүү өз алдынча агып (жалпы) ортосундагы өз ара байланышты көрсөтүп турат математикалык натыйжасы болуп саналат. Ал бул жалпыланган жануу ажырагыс эреже болуп саналат.