жогорураак энергиясы жана төмөнкү энергиясы ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

бир "жогорку энергетикалык деңгээл" деп бир нерсе (көк менен) төмөнкү энергиянын бир кыймылы менен салыштырганда бар (мисалы, кызыл сыяктуу). энергиясы, бул каражаттар жогорку жыштык энергия ылдамыраак кыймылдап жатат. Violette атомдор анын түсүнө караганда ылдамыраак кыймылдап. кызыл тъстён ачык көк титирөө энергия ылдам масштабдуу.