шайтан жана Ибилистин ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

Иблис (же болгон) бир Жин (Genie). Жараткан үч жараткан (көп) арасында периштелер, жин жана адамдар. Иблис категория жин кирип кетет. Шайтан жаман джини категориясына кирет. эч кандай жаман периштелер да бар. Жин адамдар көп өтпөй түзүлгөн. , адамдар сыяктуу эле, эркек болобу, аял болобу Jinn. бул жерде бийлик жиндерди электе эле жөндөмдүүлүгү бир бийиктиги жаштан чейин көчүп. Ибилистин бир жолу өтө такыба жин жана шайтан айланган. Иблис эл Шайтан деп аталат.


жооп 2:

Шайтан негизинен Ыйсанын жолдоочуларынын ишеними, шайтан пайдасына чыгып кулады түшкөн периште болуп саналган байланыштуу. Ал эми адам баласынын себеби башаламандык менен алып, өч алууга гана бул жерде.

Иблис маани-мусулман ишеним, Иблис Адам үчүн Жиндерди таазим же жинди, же сурайт рух болгон. Иблис баш оолак эле. Анын иши Иблис Адам айыптап, аларды менен Адам ата менен анын уулдарына өч алыш үчүн аракет туура жолдон четтеп кетти.


жооп 3:

Шайтан негизинен Ыйсанын жолдоочуларынын ишеними, шайтан пайдасына чыгып кулады түшкөн периште болуп саналган байланыштуу. Ал эми адам баласынын себеби башаламандык менен алып, өч алууга гана бул жерде.

Иблис маани-мусулман ишеним, Иблис Адам үчүн Жиндерди таазим же жинди, же сурайт рух болгон. Иблис баш оолак эле. Анын иши Иблис Адам айыптап, аларды менен Адам ата менен анын уулдарына өч алыш үчүн аракет туура жолдон четтеп кетти.


жооп 4:

Шайтан негизинен Ыйсанын жолдоочуларынын ишеними, шайтан пайдасына чыгып кулады түшкөн периште болуп саналган байланыштуу. Ал эми адам баласынын себеби башаламандык менен алып, өч алууга гана бул жерде.

Иблис маани-мусулман ишеним, Иблис Адам үчүн Жиндерди таазим же жинди, же сурайт рух болгон. Иблис баш оолак эле. Анын иши Иблис Адам айыптап, аларды менен Адам ата менен анын уулдарына өч алыш үчүн аракет туура жолдон четтеп кетти.