каршылык жана камтууга тоголотуп ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

каршылык тоголотуп, машине учурда сүрүлүү күчү кыймылын жол, ал эми кыймылга каршы күч болуп саналат.

сүрүлүүдөн транспорт таза чыдамсыздык менен жооп күчүнө үчүн кабат карама-каршы жана сөздүн колдонулушу сасык таасир этет.

каршылык жаюучу кыймылынын багыты болуп ар дайым карама-каршы жана машине менен артка кайтарган күч берип, машине жол материалда бир аз "шишка" деп эсептесе болот.