түстүү суюк жана түссүз суюктук көлөмүн өлчөө ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

Суюк түстүү эсине келип, бир айырмасы, ал түтүк жайгашкан burette кезде суюк мындай чемирчегине, түбүн аныктоо кыйын болот. Bürettenvolumina адатта түтүк шкала менен бааланат суюктуктун бетинин төмөнкү чекитинин кызматына менен салыштырса болот. Бирок, суюктук кара түскө ээ болсо, анда ал суюктук чокусунан карап көп турбайт. көлөмү эки ыкманын бири менен ырааттуу белгиленген болсо, андан кийин көлөмүн так өзгөртүү ээлеп жаткан болушу да мүмкүн.