эмпирикалык жана маселеге карата колдонулган бир теориялык мамиле ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

Биз көпүрө куруу Мисал менен бышыктагыла. эмпирикалык ыкма кыйрады, анда "х 2 '', жыгач, анан 2, аны көрүп борборуна жана барып, куруу болуп саналат. теориялык мамиле көпүрөнүн көлөмүн аныктоо жана алардын күтүлүүдө материалдык касиеттери менен окуу куралын изилдөөгө жана келген тема же баштапкы сунушталган жыгач жүк колдоо жок болуп ийилип күчү аныктоо үчүн таасири. Же жоон жыгач устундары же болоттон үчүн жаңы контакте менен көпүрө куруу үчүн. Бул материалдардын ар кандай физикалык касиеттери азыркы илим боюнча теоретикалык мамиле негизинде белгилей кетүү керек