DAIICT МКТ жана МКТ (КС) ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

Биринчиден, DA-IICT ЖА сыяктуу жок, албетте, жок. Анын компьютер илими боюнча жашы жете элек балдар менен МКТ (компьютер илим эмес), башкача айтканда, МКТ CS.

Биринчиден, бардык студенттер үчүн эле үч жарым. Анан алдын ала сунуш кошумча курстарды камтыган CS партиясы менен МКТ бар.

Албетте, түзүлүшү расмий сайтынан таба аласыздар.

окуу үчүн рахмат !!

Nirmit