Кантип катуу жана extrusivem магмалык тектердин ортосундагы айырманы түшүндүрүп жатышат (ар бир мисал берем)?


жооп 1:

магма салыштырмалуу жай муздайт болгон магма камерасынын түзүүгө интенсивдүү таштарга кылдат. бул типтеги тектердин нан көлөмү Ошондуктан салыштырмалуу жогору. Мисал: дунит

Бир караганда, Бирок, кабыгында кездешүүчү тектер пайда болот. магма жер бетине пайда болот, ал эки салкын өлкө тектер менен өз ара, ошондой эле аба менен. Бул салыштырмалуу тез жана ыкчам нан өлчөмүн муздатуу салыштырмалуу жакшы муздайт. Сиз Катаракта микроскоп менен айнек материалдарды табууга болот.

Мисалы: бул текти