критикалык ой айырмасын, критикалык ой жүгүртүү, логикалык ой-жүгүртүү, ой жүгүртүү жана академиялык окууда критикалык теория түшүндүргүлө?


жооп 1:

Албетте, алардын баары өз алдынча, ошондой эле чогуу ойноп келет, баары эле жогору же бири-бири менен бөлүнүп жатканда, дал керек. сенин алдында эмне жараша, бул бардык аймактарында Даяр төшөк эркин ой жүгүртүү менен айырмаланат адамдарды, балким, кызыктуу суроолор ар түрдүү адамдардын чындыктарга же калптарга менен тааныш эмес, үйрөтүлгөн эмес, макул алып келиши мүмкүн эмес, керек?