жеткирүү иш менен камсыз кылуу сызыгын айырмалай. берилген санын өзгөртүү жана сунуш ийреги бир көрүнүш ортосунда кандай айырма бар?


жооп 1:

мал, киргизүү баасында, технология, мамлекеттик саясат, өндүрүүчүлөр күтүүлөр, камсыз кылуу сызыгын жатканда ж.б. баасын сунуш ийреги шоу санынын ортосундагы өз ара мамилелер жана бардык жагдайлар сунуш этет, саны атайын баасы жеткирип Уэр билдирет. Жалпысынан алганда, бул тор жатат.

бир азык-түлүк менен камсыз кылуу боюнча санын өзгөртүү, өз баасын сунуш сызыгын нөөмөт кызыкдар буюмдун баасы башка себептер менен шартталган wrt болуп саналат.