Биомаалымат: STAR жөнүндө fastq окуу ишинин бекитуу жана трассанын эки fastq STAR боюнча иш окуп ортосунда кандай айырма бар? http://www.genefriends.org/RNAseqForDummies/


жооп 1:

Эгер бир же эки fastq fastq эмнени билдирет? бир-аягына чейин сөз окуп же жупташкан-аягы окуйт? Сиз ар дайым бир акырына карата натыйжалуулугун жана жупташкан акыры кезек натыйжалуулугун ортосундагы айырманы биле албайт. Бул аз экспонат жана жалган оң жыйынтыгы менен толоо бир кыйла толук таанып-эсепке алуу жана жабуу жана натыйжалары менен шартталган.